mapa nechanicko

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

1/2001  Obecně závazná vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného  

Obecně závazná vyhláška č.1-2019 o regulaci zábavní pyrotechniky.pdf

  Obecně závazná vyhláška o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství č1 2001.jpeg

01.08.2001

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

05.03.1998

1/95  Vyhláška obce Mžany o místních poplatcích  Vyhláška o místních poplatcích 1 95.jpeg

22.02.1995

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY z 6.11.2014.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY, KONANÉHO DNE 18.12.2014.docx

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 3. zasedání zastupitelstva obce Mžany.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE 4.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 5.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 7.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 11.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 12.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 14.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

 SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 15.. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 16.Zasedání zastupitelstva obce Mžany.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ ZE 17.Zasedání.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 21.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 23.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 24.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.doc

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.docx

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 26.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.docx

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 27.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.docx

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ Z 28.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MŽANY.docx