Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
Sběr papíru 7.-9.6.2024
8
Sběr papíru 7.-9.6.2024
Prázdninový koncert s hudební pohádkou
9
Sběr papíru 7.-9.6.2024
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
Hudební zábava
23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Potřebuji si vyřídit > Matrika, volby

Potřebuji si vyřídit - matrika, volby

Narození

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče dítěte a fyzické osoby.
Kde životní situaci řešit

Matriční úřad v místě narození dítěte.

Nelze zařídit na OÚ Mžany.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Za trvání manželství – oddací list, občanské průkazy obou rodičů a prohlášení o jménu dítěte.
 • Svobodná matka – rodný list, občanský průkaz a prohlášení o jménu dítěte.
Poplatky
Nepodléhá správnímu poplatku.
Formuláře, elektronická služba
 

podrobné informace

 

Manželství, partnerství

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Snoubenci, kteří se prokáží platným dokladem totožnosti. 
Kde životní situaci řešit

Matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá.

Obec Mžany spadá do správního obvodu matričního úřadu VšestaryNelze zařídit na OÚ Mžany.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • platný občanský průkaz, případně cestovní doklad (v tomto případě je nutné předložit Výpis z informačního systému obyvatel o stavu a bydlišti, vydává evidence obyvatel v místě trvalého pobytu fyzické osoby).
 • rodný list
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úmrtní list manžela, případně partnera
 • potvrzení o stavu a bydlišti, vydané cizím státem, je-li snoubenec občan ČR s trvalým pobytem v cizině 
Poplatky
Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Formuláře, elektronická služba
 

podrobné informace

 

Matriční doklady

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manželovi, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům a pravnukům), jejím sourozencům a zmocněncům těchto osob,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Kde životní situaci řešit

Matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Obec Mžany spadá do správního obvodu matričního úřadu VšestaryNelze zařídit na OÚ Mžany.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě
 • veřejnou listinu (například rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Poplatky
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je správní poplatek ve výši 100 Kč. 
Formuláře, elektronická služba
 

podrobné informace

 

Voličské průkazy

Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání voličského průkazu může požádat občan České republikykterý druhým dnem voleb dovrší věku 18 let je zapsán do stálého seznamu voličů v obci Mžany.
Kde životní situaci řešit

Obecní úřad Mžany, v úředních hodinách. 

 

Voličské průkazy se vydávají pouze v případě voleb a termínech, kdy to příslušné zákony stanovují.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • občanským průkazem, nebo
 • nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem (musí však dojít k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby)
Poplatky
Neplatí se žádný správní poplatek.
Formuláře, elektronická služba
Žádost o vydání voličského průkazu pro konkrétní volby vydává MVČR. 

podrobné informace