Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30
Slavnostní žehnání praporů obce Mžany a Sboru dobrovolných hasičů Mžany
Bioodpad 17:30 - 18:30
1
2 3 4 5
Svoz - komunální odpad
6 7
Posezení s hudbou pro seniory
Bioodpad 17:30 - 18:30
8
9 10 11 12 13
Sběr papíru 13.-15.10.2023
14
Sběr papíru 13.-15.10.2023
Bioodpad 17:30 - 18:30
15
Sběr papíru 13.-15.10.2023
16 17 18 19
Svoz - komunální odpad a plasty
20 21
Bioodpad 17:30 - 18:30
22
23 24 25 26 27 28
Drakiáda
Bioodpad 17:30 - 18:30
29
Drakiáda - změna termínu
30 31 1 2
Svoz - komunální odpad
3
Dušičkování
4
Bioodpad 15:30 - 16:30
5
Dušičkování - změna termínu
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Mžany

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Mžany (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

  • Knihovna
  • Hasiči

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Mžany
Mžany 19
503 15 Nechanice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Mžany
Mžany 19
503 15 Nechanice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí     18:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 498 773 919
mobilní telefon: +420 606 761 872

4.5 Adresa internetových stránek

www.mzany.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Mžany
Mžany 19
503 15 Nechanice

Dokumenty nejsou přijímány na datových nosičích.

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@mzany.cz

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

4.8 Datová schránka

pkpaw7d

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1080859329/0800

 

6. IČ

00269174

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem podání a podnětů

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Další povinně zveřejňované informace

 

15. Informace poskytované podle zákona 106/1999 Sb., § 5. odst. 3

 

16.Informace poskytované podle zákona 106/1999 Sb., § 5. odst. 5

 Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 

17. Zpracování osobních údajů

 

18. Centrální registr oznámení

 

19. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV